We plannen geen consulten meer in. Wellicht vind u nog wel nuttige informatie op deze site.

Wetenschappelijke informatie over magnesium.

Biovion: Voorheen praktijk voor Natuurgeneeskunde. Onze producten zijn nog steeds verkrijgbaar.

De producten die in de Webshop staan kunnen blijvend besteld worden.

Biovion is een praktijk voor Natuurgeneeskunde. Wij houden praktijk in Noord-Holland (West-Friesland) in de plaats Wervershoof. We helpen klanten met diverse lichamelijke en mentale klachten uit het hele land. We doen dit zowel online als op locatie. We maken gebruik van actueel wetenschappelijk onderbouwde behandelingsmethodes en worden hierin permanent bijgeschoold

Wetenschappelijke informatie over magnesium.

Wetenschappelijke informatie over magnesium.

Wetenschappelijke informatie over magnesium
Dankzij de Europese wetgeving die per 14 december 2012 strikt gehanteerd wordt mogen wij u niet beter informeren over de werking van producten. Vandaar vindt u onderstaand slechts de standaard claims. De uitgebreide en zorgvuldig bestudeerde wetenschappelijke informatie die eerder op deze site stond hebben we vanwege de Europese censuur moeten verwijderen.

Magnesium 
Magnesium (Mg) is nadrukkelijk aanwezig in het menselijk lichaam: 20 tot 28 g voor een volwassene. Ongeveer 2/3 is vastgelegd in het skelet. De rest bevindt zich in de skeletspieren, het zenuwstelsel en organen met een hoge metabole activiteit .

Mg speelt een belangrijke rol bij meer dan 300 enzymatische processen en wordt algemeen beschouwd als een regulator en stabilisator van deze processen. Kenmerkend is dat bij al deze processen energierijke fosfaatverbindingen zijn betrokken. Meestal komen magnesiumionen in de cel dan ook voor in de vorm van een complex met ATP (adenosine-trifosfaat).

Magnesium is betrokken bij de eiwitsynthese en het is onontbeerlijk voor de overdracht van zenuwprikkels evenals voor de spiercontractie.

Standpunt van de Nederlandse gezondheidsraad(1); 2009 Er zijn geen aanwijzingen dat de magnesiuminname te laag of te hoog is. Voedselconsumptiepeilingen laten zien dat de gemiddelde magnesiuminname boven het adequate gebied van inname ligt, zoals vastgesteld in 1989. Wanneer meer recente normen worden gehanteerd, dan ligt de gemiddelde magnesiuminname door kinderen vanaf dertien jaar en volwassenen tot maximaal 110 milligram per dag onder de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (VS: 310 à 420 milligram per dag, Australië en Nieuw-Zeeland 320 à 420 milligram per dag). Het verschil tussen inname en aanbeveling was in tieners het grootst. De magnesiuminname is in de voedselconsumptiepeilingen enigszins onderschat, doordat toentertijd voor ongeveer driekwart van de producten in het NEVO-bestand – maar wel voor de belangrijkste producten – het magnesiumgehalte bekend was. Daarom vormen bovenstaande gegevens geen sterk bewijs voor een te lage magnesiuminname in Nederland. Daarnaast zijn er geen rapportages bekend over het optreden van gezondheidseffecten als gevolg van een lage magnesiuminname in Nederland.

Informatie van het Vitamine informatie bureau vindt u hier

Werking van magnesium:

  • Magnesium draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid
  • Magnesium draagt bij tot een normale psychologische functie
  • Magnesium draagt bij tot een elektrolytenbalans
  • Magnesium draagt bij tot een normale eiwitsynthese
  • Magnesium draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme
  • Magnesium draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel
  • Magnesium draagt bij tot een normale werking van de spieren
  • Magnesium draagt bij tot de instandhouding van normale botten
  • Magnesium draagt bij tot de instandhouding van normale tanden
  • Magnesium speelt een rol in het celdelingsproces

Literatuur

1)  Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Onderwerp : aanbieding     advies “Naar een voldoende inname van vitamines en mineralen”;  27 april 2009

2)  Database Voorbeeldbewoordingen Gezondheidsclaims december 2012;      www.koagkag.nl