We plannen geen consulten meer in. Wellicht vind u nog wel nuttige informatie op deze site.

WERKWIJZE VOLGENS kPNI

Biovion: Voorheen een praktijk voor Natuurgeneeskunde. Onze producten zijn nog steeds verkrijgbaar.

WERKWIJZE VOLGENS kPNI

ORTHOMOLECULAIRE THERAPIE VOLGENS DE KLINISCHE PSYCHO NEURO IMMUNOLOGIE

Klinische Psycho Neuro Immunologie (kPNI) is de wetenschap over hoe organen en orgaansystemen met elkaar communiceren. Biochemische en neurale processen regelen deze communicatie.
Een verstoring in het ene orgaansysteem kan leiden tot klachten in een ander orgaansysteem. Chronische stress of bepaalde ervaringen vroeg in het leven kunnen het immuunsysteem ernstig verstoren. Verstoringen van systemen in ons lichaam spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van allerlei (chronische)aandoeningen. Omdat binnen kPNI evolutionair verantwoorde voeding een essentiële basis is besteden we hierover veel aandacht aan wetenschappelijk onderbouwde kennisoverdracht en uitleg. Met het onderdeel – Kennisoverdracht over evolutionair verantwoorde voeding – wordt een gericht voedingsadvies (dit staat los van het Metabolic Balance programma elders op deze site) gegeven.

Het is opmerkelijk hoeveel klachten daarmee onder controle komen of geheel verdwijnen. Met deze aanpak is ruimschoots ervaring opgedaan. Pas als er klachten over blijven is orthomoleculaire therapie doorgaans zinvol. Na aanpassing van het dagelijks menu geven resterende klachten een veel duidelijker beeld en kan gerichter met orthomoleculaire therapie gewerkt worden. Er zijn dan nog maar enkele gerichte middelen nodig.

De integratie van kPNI en orthomoleculaire therapie is de basis voor een juiste behandeling. De klinische Psycho Neuro Immunologie maakt gebruik van zeer veel kennis over werkingsmechanismen waar wetenschappelijke concensis over bestaat. In de algemene benadering van de geneeskunde wordt deze kennis helaas gemedicaliseerd. Medicatie is nogal eens onnodig. De natuur voorziet in veel stoffen met dezelfde werking. Bovendien is meer kennis over voeding en het bewust worden van de kracht van het brein bij elke klacht een belangrijk deel van de oplossing. Vaak is het al voldoende voor volledige genezing.