We plannen geen consulten meer in. Wellicht vind u nog wel nuttige informatie op deze site.

MAAG- EN DARMKLACHTEN

Biovion: Voorheen praktijk voor Natuurgeneeskunde. Onze producten zijn nog steeds verkrijgbaar.

BEHANDELING VAN MAAG- EN DARMKLACHTEN EN VOEDSELOVERGEVOELIGHEID

Pijn in uw buik kan vele oorzaken hebben. Vanaf de slokdarm tot de anus kunnen zich verstoringen voordoen. Er kan sprake zijn van een minder goed functionerend orgaan, of er zijn achterliggende psychische problemen die het functioneren van het lichaam beïnvloeden. Daarnaast kunnen maag- en darmklachten ook worden veroorzaakt door voedselovergevoeligheid.

VOEDSELOVERGEVOELIGHEID

De symptomen van voedselovergevoeligheid en voedselallergie lijken veel op elkaar, maar betekenen niet hetzelfde. Een groot verschil tussen beide is de snelheid van een reactie na de inname van een bepaald voedingsmiddel.

Voedingsgevoeligheden ontstaan door bijvoorbeeld enzymtekorten of voeding met stoffen als tyramine of histamine. Ook een verminderde kwaliteit van de cellagen in de darm kan gevoeligheidsreacties uitlokken. Daarbij is het vaak minder duidelijk welk voedingsmiddel nu precies de verstoring geeft. Glutengevoeligheid is de bekendste vorm en oorzaak van verminderde kwaliteit van de cellagen in de darm.

VOEDSELOVERGEVOELIGHEID OF MAAG-DARMKLACHT?

Een allergische reactie treedt snel op: binnen enkele minuten tot een paar uur. Vaak zijn het maag-, darm- , huid- of oogklachten. Klachten in de mond of van de luchtwegen komen net zo veel voor. Er kan ook sprake zijn van vochtophopingen (oedeem) of hartreacties. Meestal worden in het bloed afweerstoffen gevonden. De patiënt herkent zelf vaak snel deze acute klachten en neemt maatregelen. Personen met voedselallergie of voedselgevoeligheid hebben vaker familieleden met dezelfde of net iets andere symptomen.